DESSERTS 🍭

DAIFUKU AKA
 4,50€

DAIFUKU KUROGOMA
4,50€

DAIFUKU YOMOGI
4,50€

DAIFUKU SHIROGOMA
4,50€

MINI CHEESECAKE SESAME

4,00€

MINI CHEESECAKE MATCHA
4,00€

MINI CHEESECAKE YUZU
4,00€

FONDANT CHOCOLAT YUZU
5,00€

DUO PERLE DE COCO
4,00€

PETIT POIS WASABI
3,00€

GINGEMBRE CONFIT
3,00€

NOUGAT SESAME
3,00€

Le menu desserts en PDF