DESSERTS 🍭

DAIFUKU AKA
 4,80€

DAIFUKU KUROGOMA
4,80€

DAIFUKU YOMOGI
4,80€

DAIFUKU SHIROGOMA
4,80€

MINI CHEESECAKE SESAME

4,50€

MINI CHEESECAKE MATCHA
4,50€

MINI CHEESECAKE YUZU
4,50€

FONDANT CHOCOLAT YUZU
5,00€

DUO PERLE DE COCO
5,00€

PETIT POIS WASABI
3,00€

GINGEMBRE CONFIT
3,00€

NOUGAT SESAME
3,00€

Le menu desserts en PDF